ข่าวล่าสุด ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น          ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง          โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง          กิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 ก.ค. 2563          คู้มือประชาสัมพันธ์ (องค์ความรู้)          

เมนูหลักแบนเนอร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายจากที่ดินนายหอม ชินตะวัน ถึงที่ดินนายสุภี เสนคราม

ผู้ดูแลระบบประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายจากที่ดินนายหอม  ชินตะวัน  ถึงที่ดินนายสุภี  เสนคราม  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  460.00  เมตร หรือพื้นที่เกรดเฉลี่ยผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,840  ตร.ม.  ลงหินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า  20  ลบ.ม.  เป็นช่วงๆ  พร้อมเกรดเฉลี่ยปรับแต่ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียดแนบ

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด