ข่าวล่าสุด ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น          ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง          โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง          กิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 ก.ค. 2563          คู้มือประชาสัมพันธ์ (องค์ความรู้)          

เมนูหลักแบนเนอร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง

ผู้ดูแลระบบ             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง  สายช่วงที่นานายลี  พิลา  ถึงลำห้วยหินกองขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  500.00  เมตร  หรือพี้นที่เกรดเกลี่ยผิวจรารไม่น้อยกว่า  2,000  ตร.ม  ลงหินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า  50  ลบ.ม  เป็นช่วงๆ  พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


รายละเอียดแนบ

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด