ข่าวล่าสุด ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่ ละระเบียบเกี่ยวกับการสอบ          รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน          รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563          รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563          รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่          

เมนูหลักแบนเนอร์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

- เดือนตุาคม 2562

- เดือนพฤษจิกายน 2562

- เดือนธันวาคม 2562

- เดือนมกราคม 2563

- เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- เดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

  - ไตรมาสที่ 1 

  -  เดือนกรกฎาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด