ข่าวล่าสุด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่          ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถาที่สอบ          การจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กรณีต่อสัญญาจ้าง)          

เมนูหลักแบนเนอร์

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2562

1.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อ 14 มี.ค. 2562

2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อ 29 เม.ษ. 2562

3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 เมือ 3 พ.ค. 2562

4.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 เมือ 13 มิ.ย. 2562

5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562 เมือ 28 มิ.ย. 2562

6.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เมือ 15 ส.ค. 2562

7.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมือ 28 ส.ค. 2562

8.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อ 25 ต.ค. 2562

9.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 เมือ 26 ธ.ค. 2562

 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2561

1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2561 ครั้งที่ 1

2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2561 ครั้งที่ 1

3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2561 ครั้งที่ 1

4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2561 ครั้งที่ 2

5.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 

 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2560

1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 เมื่อ 24 ก.พ.2560

2. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2560  ครั้งที่ 1 เมื่อ 5 พ.ค. 2560

3. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2560  ครั้งที่ 1 เมื่อ 29 มิ.ย. 2560 

4. รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 /2560   เมื่อ  2 ส.ค. 2560 

5. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2560   เมื่อ 15 ส.ค. 2560 

6. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560   เมื่อ 25 ส.ค. 2560 

7.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560   เมื่อ 10 ต.ค. 2560 

8. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560   เมื่อ 15 ธ.ค. 2560 

 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2559

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด